Αιγάλεω weather

 Latitude N 38° 39' 43"    Longitude E 24° 08' 30"    Elevation 45 m

Records began on 18 Σεπτέμβριος 2016. Here are the month-by-month extremes recorded since then.

Records for the month of January
Temperature and Humidity
Highest Temperature 53,4 °C at 3:58 πμ on 13 Ιανουάριος 2018
Lowest Temperature 0,0 °C at 12:25 πμ on 11 Ιανουάριος 2018
Highest Dew Point 15,3 °C at 9:02 πμ on 23 Ιανουάριος 2018
Lowest Dew Point -12,7 °C at 2:43 πμ on 19 Ιανουάριος 2018
Highest Apparent Temperature 51,5 °C at 3:58 πμ on 13 Ιανουάριος 2018
Lowest Apparent Temperature -5,4 °C at 4:26 μμ on 24 Ιανουάριος 2018
Lowest Wind Chill Temperature -3,2 °C at 4:26 μμ on 24 Ιανουάριος 2018
Highest Heat Index 51,8 °C at 3:58 πμ on 13 Ιανουάριος 2018
Highest Minimum 14,2 °C at 12:34 πμ on 08 Ιανουάριος 2018
Lowest Maximum 9,2 °C at 11:14 πμ on 24 Ιανουάριος 2018
Highest Humidity 97 % at 6:47 πμ on 13 Ιανουάριος 2018
Lowest Humidity 10 % at 3:58 πμ on 13 Ιανουάριος 2018
Highest Daily Range 43,5 °C on 13 Ιανουάριος 2018
Lowest Daily Range 3,0 °C on 14 Ιανουάριος 2018
Rainfall
Highest Rain Rate 21,6 mm/hr at 3:59 πμ on 13 Ιανουάριος 2018
Highest Hourly Rainfall 4,2 mm at 3:59 πμ on 13 Ιανουάριος 2018
Highest Daily Rainfall 16,5 mm on 13 Ιανουάριος 2018
Highest Monthly Rainfall 39,9 mm Ιανουάριος 2018
Longest Dry Period 7 days to 31 Ιανουάριος 2018
Longest Wet Period 3 days to 04 Ιανουάριος 2018
Wind
Highest Wind Gust 116 km/h at 3:58 πμ on 13 Ιανουάριος 2018
Highest Wind Speed Average 36 km/h at 4:08 πμ on 13 Ιανουάριος 2018
Highest Daily Wind Run 379,3 km on 24 Ιανουάριος 2018
Pressure
Lowest Pressure (sl) 961,4 mb at 8:10 πμ on 13 Ιανουάριος 2018
Highest Pressure (sl) 1035,1 mb at 10:17 πμ on 08 Ιανουάριος 2018
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum:


Page updated 11/11/2018 3:20:00 μμ
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)