Αιγάλεω weather

 Latitude N 38° 39' 43"    Longitude E 24° 08' 30"    Elevation 45 m

Records began on 18 Σεπτέμβριος 2016. Here are the extremes recorded since then.

Records Since 18 Σεπτέμβριος 2016
Temperature and Humidity
Highest Temperature 30,5 °C at 3:07 μμ on 18 Οκτώβριος 2017
Lowest Temperature 10,4 °C at 5:05 πμ on 03 Νοέμβριος 2017
Highest Dew Point 17,7 °C at 3:38 μμ on 23 Οκτώβριος 2017
Lowest Dew Point 0,4 °C at 4:31 μμ on 31 Οκτώβριος 2017
Highest Apparent Temperature 30,4 °C at 3:48 μμ on 20 Οκτώβριος 2017
Lowest Apparent Temperature 8,2 °C at 5:42 πμ on 03 Νοέμβριος 2017
Lowest Wind Chill Temperature 10,4 °C at 5:05 πμ on 03 Νοέμβριος 2017
Highest Heat Index 29,1 °C at 3:46 μμ on 20 Οκτώβριος 2017
Highest Minimum 19,2 °C at 7:05 πμ on 16 Οκτώβριος 2017
Lowest Maximum 15,8 °C at 6:25 πμ on 04 Νοέμβριος 2017
Highest Humidity 100 % at 1:12 μμ on 13 Νοέμβριος 2017
Lowest Humidity 10 % at 9:55 μμ on 29 Οκτώβριος 2017
Highest Daily Range 14,1 °C on 19 Οκτώβριος 2017
Lowest Daily Range 1,9 °C on 04 Νοέμβριος 2017
Rainfall
Highest Rain Rate 79,1 mm/hr at 11:27 πμ on 17 Νοέμβριος 2017
Highest Hourly Rainfall 16,8 mm at 11:19 πμ on 19 Νοέμβριος 2017
Highest Daily Rainfall 31,2 mm on 16 Νοέμβριος 2017
Highest Monthly Rainfall 88,5 mm Νοέμβριος 2017
Longest Dry Period 8 days to 23 Οκτώβριος 2017
Longest Wet Period 7 days to 19 Νοέμβριος 2017
Wind
Highest Wind Gust 61 km/h at 11:49 πμ on 13 Νοέμβριος 2017
Highest Wind Speed Average 30 km/h at 11:54 πμ on 13 Νοέμβριος 2017
Highest Daily Wind Run 242,3 km on 26 Οκτώβριος 2017
Pressure
Lowest Pressure (sl) 984,5 mb at 7:45 πμ on 16 Νοέμβριος 2017
Highest Pressure (sl) 1026,5 mb at 12:20 μμ on 16 Οκτώβριος 2017
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum:


Page updated 20/11/2017 1:15:01 μμ
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)