Αιγάλεω weather

 Latitude N 38° 39' 43"    Longitude E 24° 08' 30"    Elevation 45 m

This month's highs and lows
Temperature and Humidity
Highest Temperature 25,3 °C 12:40 μμ on 15 Νοέμβριος
Lowest Temperature 10,4 °C 5:05 πμ on 03 Νοέμβριος
Highest Dew Point 17,2 °C 4:08 μμ on 17 Νοέμβριος
Lowest Dew Point 0,9 °C 7:06 πμ on 01 Νοέμβριος
Highest Apparent Temperature 26,0 °C 12:40 μμ on 15 Νοέμβριος
Lowest Apparent Temperature 8,2 °C 5:42 πμ on 03 Νοέμβριος
Lowest Wind Chill Temperature 10,4 °C 5:05 πμ on 03 Νοέμβριος
Highest Heat Index 25,3 °C 12:40 μμ on 15 Νοέμβριος
Highest Minimum 16,2 °C 15 Νοέμβριος
Lowest Maximum 15,8 °C 04 Νοέμβριος
Highest Humidity 100 % 1:12 μμ on 13 Νοέμβριος
Lowest Humidity 27 % 3:10 μμ on 02 Νοέμβριος
Highest Daily Range 12,8 °C 03 Νοέμβριος
Lowest Daily Range 1,9 °C 04 Νοέμβριος
Rainfall
Highest Rain Rate 79,1 mm/hr 11:27 πμ on 17 Νοέμβριος
Highest Hourly Rainfall 16,8 mm 11:19 πμ on 19 Νοέμβριος
Highest Daily Rainfall 31,2 mm 16 Νοέμβριος
Longest Dry Period 6 days to 03 Νοέμβριος
Longest Wet Period 7 days to 19 Νοέμβριος
Wind
Highest Wind Gust 61 km/h 11:49 πμ on 13 Νοέμβριος
Highest Wind Speed 10-minute Average 30 km/h 11:54 πμ on 13 Νοέμβριος
Highest Daily Wind Run 175,3 km 01 Νοέμβριος
Pressure
Lowest Pressure (sl) 984,5 mb 7:45 πμ on 16 Νοέμβριος
Highest Pressure (sl) 1024,7 mb 10:38 πμ on 01 Νοέμβριος
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum:


Page updated 20/11/2017 1:20:01 μμ
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)