Αιγάλεω weather

 Latitude N 38° 39' 43"    Longitude E 24° 08' 30"    Elevation 45 m

This month's highs and lows
Temperature and Humidity
Highest Temperature 36,3 °C 4:31 μμ on 01 Αύγουστος
Lowest Temperature 24,9 °C 6:39 πμ on 01 Αύγουστος
Highest Dew Point 22,0 °C 9:07 μμ on 01 Αύγουστος
Lowest Dew Point 7,0 °C 7:01 μμ on 03 Αύγουστος
Highest Apparent Temperature 38,6 °C 4:41 μμ on 01 Αύγουστος
Lowest Apparent Temperature 25,1 °C 5:32 πμ on 05 Αύγουστος
Lowest Wind Chill Temperature 24,9 °C 6:39 πμ on 01 Αύγουστος
Highest Heat Index 37,8 °C 4:31 μμ on 01 Αύγουστος
Highest Minimum 27,1 °C 03 Αύγουστος
Lowest Maximum 32,9 °C 04 Αύγουστος
Highest Humidity 73 % 12:00 πμ on 01 Αύγουστος
Lowest Humidity 21 % 7:01 μμ on 03 Αύγουστος
Highest Daily Range 11,4 °C 01 Αύγουστος
Lowest Daily Range 6,7 °C 04 Αύγουστος
Rainfall
Highest Rain Rate 3,6 mm/hr 3:35 πμ on 01 Αύγουστος
Highest Hourly Rainfall 0,3 mm 3:35 πμ on 01 Αύγουστος
Highest Daily Rainfall 0,3 mm 01 Αύγουστος
Longest Dry Period 3 days to 04 Αύγουστος
Longest Wet Period 2 days to 01 Αύγουστος
Wind
Highest Wind Gust 44 km/h 3:44 μμ on 04 Αύγουστος
Highest Wind Speed 10-minute Average 20 km/h 4:13 μμ on 04 Αύγουστος
Highest Daily Wind Run 293,6 km 04 Αύγουστος
Pressure
Lowest Pressure (sl) 1013,6 mb 4:49 πμ on 04 Αύγουστος
Highest Pressure (sl) 1170,7 mb 8:57 πμ on 02 Αύγουστος
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum:


Page updated 5/8/2018 12:20:00 μμ
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)