Αιγάλεω weather

 Latitude N 38° 39' 43"    Longitude E 24° 08' 30"    Elevation 45 m

This month's highs and lows
Temperature and Humidity
Highest Temperature 17,3 °C 1:21 μμ on 10 Ιανουάριος
Lowest Temperature -0,2 °C 6:46 πμ on 08 Ιανουάριος
Highest Dew Point 12,1 °C 4:53 μμ on 05 Ιανουάριος
Lowest Dew Point -11,6 °C 7:57 πμ on 16 Ιανουάριος
Highest Apparent Temperature 15,5 °C 1:24 μμ on 10 Ιανουάριος
Lowest Apparent Temperature -5,7 °C 6:43 πμ on 08 Ιανουάριος
Lowest Wind Chill Temperature -4,7 °C 6:54 πμ on 08 Ιανουάριος
Highest Heat Index 17,3 °C 1:21 μμ on 10 Ιανουάριος
Highest Minimum 10,9 °C 10 Ιανουάριος
Lowest Maximum 6,8 °C 08 Ιανουάριος
Highest Humidity 96 % 4:33 πμ on 12 Ιανουάριος
Lowest Humidity 20 % 2:57 μμ on 16 Ιανουάριος
Highest Daily Range 12,8 °C 09 Ιανουάριος
Lowest Daily Range 2,8 °C 03 Ιανουάριος
Rainfall
Highest Rain Rate 716,4 mm/hr 4:57 μμ on 05 Ιανουάριος
Highest Hourly Rainfall 59,7 mm 5:50 μμ on 05 Ιανουάριος
Highest Daily Rainfall 9,9 mm 12 Ιανουάριος
Longest Dry Period 3 days to 08 Ιανουάριος
Longest Wet Period 4 days to 12 Ιανουάριος
Wind
Highest Wind Gust 54 km/h 7:07 μμ on 15 Ιανουάριος
Highest Wind Speed 10-minute Average 27 km/h 2:24 πμ on 01 Ιανουάριος
Highest Daily Wind Run 307,1 km 15 Ιανουάριος
Pressure
Lowest Pressure (sl) 995,5 mb 5:07 πμ on 15 Ιανουάριος
Highest Pressure (sl) 1023,5 mb 10:04 πμ on 04 Ιανουάριος
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum:


Page updated 17/1/2019 3:15:00 μμ
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)