Αιγάλεω weather

 Latitude N 38° 39' 43"    Longitude E 24° 08' 30"    Elevation 45 m

This month's highs and lows
Temperature and Humidity
Highest Temperature 30,6 °C 1:46 μμ on 02 Νοέμβριος
Lowest Temperature 14,0 °C 7:16 πμ on 08 Νοέμβριος
Highest Dew Point 19,0 °C 2:15 μμ on 01 Νοέμβριος
Lowest Dew Point 6,1 °C 2:16 μμ on 02 Νοέμβριος
Highest Apparent Temperature 32,4 °C 2:15 μμ on 01 Νοέμβριος
Lowest Apparent Temperature 13,4 °C 4:16 πμ on 08 Νοέμβριος
Lowest Wind Chill Temperature 14,0 °C 7:16 πμ on 08 Νοέμβριος
Highest Heat Index 31,2 °C 2:15 μμ on 01 Νοέμβριος
Highest Minimum 18,6 °C 01 Νοέμβριος
Lowest Maximum 15,4 °C 09 Νοέμβριος
Highest Humidity 88 % 2:45 πμ on 01 Νοέμβριος
Lowest Humidity 22 % 1:46 μμ on 02 Νοέμβριος
Highest Daily Range 12,3 °C 02 Νοέμβριος
Lowest Daily Range 0,0 °C 09 Νοέμβριος
Rainfall
Highest Rain Rate 2,4 mm/hr 2:46 μμ on 08 Νοέμβριος
Highest Hourly Rainfall 1,2 mm 2:46 μμ on 08 Νοέμβριος
Highest Daily Rainfall 3,3 mm 08 Νοέμβριος
Longest Dry Period 37 days to 07 Νοέμβριος
Longest Wet Period 1 days to 08 Νοέμβριος
Wind
Highest Wind Gust 28 km/h 1:16 μμ on 06 Νοέμβριος
Highest Wind Speed 10-minute Average 18 km/h 1:16 μμ on 06 Νοέμβριος
Highest Daily Wind Run 233,3 km 09 Νοέμβριος
Pressure
Lowest Pressure (sl) 1022,0 mb 4:16 μμ on 10 Νοέμβριος
Highest Pressure (sl) 1029,7 mb 9:15 πμ on 01 Νοέμβριος
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum:


Page updated 11/11/2018 3:20:00 μμ
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)