Αιγάλεω weather

 Latitude N 38° 39' 43"    Longitude E 24° 08' 30"    Elevation 45 m

This year's highs and lows
Temperature and Humidity
Highest Temperature 58,7 °C 9:31 πμ on 20 Φεβρουάριος
Lowest Temperature 0,0 °C 12:25 πμ on 11 Ιανουάριος
Highest Dew Point 16,6 °C 9:31 πμ on 20 Φεβρουάριος
Lowest Dew Point -12,7 °C 2:43 πμ on 19 Ιανουάριος
Highest Apparent Temperature 58,7 °C 9:31 πμ on 20 Φεβρουάριος
Lowest Apparent Temperature -5,4 °C 4:26 μμ on 24 Ιανουάριος
Lowest Wind Chill Temperature -3,2 °C 4:26 μμ on 24 Ιανουάριος
Highest Heat Index 58,6 °C 9:31 πμ on 20 Φεβρουάριος
Highest Minimum 16,3 °C 04 Μάρτιος
Lowest Maximum 9,2 °C 24 Ιανουάριος
Highest Humidity 97 % 6:47 πμ on 13 Ιανουάριος
Lowest Humidity 10 % 3:58 πμ on 13 Ιανουάριος
Highest Daily Range 49,3 °C 20 Φεβρουάριος
Lowest Daily Range 0,7 °C 04 Μάρτιος
Rainfall
Highest Rain Rate 32,4 mm/hr 8:19 πμ on 24 Φεβρουάριος
Highest Hourly Rainfall 4,8 mm 8:46 πμ on 24 Φεβρουάριος
Highest Daily Rainfall 18,6 mm 15 Φεβρουάριος
Highest Monthly Rainfall 50,7 mm Φεβρουάριος
Longest Dry Period 11 days to 17 Μάρτιος
Longest Wet Period 3 days to 04 Ιανουάριος
Wind
Highest Wind Gust 181 km/h 7:58 μμ on 08 Φεβρουάριος
Highest Wind Speed 10-minute Average 36 km/h 4:08 πμ on 13 Ιανουάριος
Highest Daily Wind Run 379,3 km 24 Ιανουάριος
Pressure
Lowest Pressure (sl) 961,4 mb 8:10 πμ on 13 Ιανουάριος
Highest Pressure (sl) 1035,1 mb 10:17 πμ on 08 Ιανουάριος
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum:


Page updated 22/3/2018 3:25:00 μμ
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)